POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

TIPOGRAFIA CELESTIN SRL vă respectă și vă protejează confidențialitatea. Mai jos regăsiți informații detaliate despre modul în care procesăm datele dumneavoastră personale.

 

Această Politică de confidențialitate descrie metodele noastre de tratare a datelor furnizate sau colectate de platformele noastre digitale care permit vizitatorilor noștri să acceseze site-ul nostru web și să utilizeze serviciile noastre. Această Politică de confidențialitate a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii Europene (GDPR) și cu dispozițiile prevăzute în legislația locală.

 

TIPOGRAFIA CELESTIN SRL este proprietarul site-ului web tipografiacelestin.ro, precum și controlorul datelor cu caracter personal. Această Politică de confidențialitate se aplică următoarelor categorii de persoane:

 • cumpărători,
 • potențiali cumpărători,
 • utilizatori ai site-ului nostru web,
 • furnizori și pentru partenerii noștri de afaceri.

 

 1. Informații generale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai în baza unor scopuri predeterminate și legitime, utilizând baza legală adecvată. Mai jos puteți regăsi scopurile și baza legală utilizate pentru fiecare dintre grupurile de persoane.

Păstrăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară realizării activității de prelucrare pentru care au fost colectate respectivele date cu caracter personal. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza consimțământului dumneavoastră, vom continua să facem acest lucru până când veți revoca consimțământul dat. Mai jos sunt detaliate duratele de păstrare a datelor cu caracter personal în vederea prelucrării pentru un anumit scop.

 

 

          Cum colectăm datele dumneavoastră personale?

Datele pe care ni le furnizați sunt colectate atunci când ne contactați pentru a obține produse, servicii sau informații, vă conectați la site-urile noastre web, participați la forumuri publice sau alte activități furnizate prin intermediul instrumentelor noastre digitale, răspundeți la sondaje adresate clienților sau comunicați cu noi în alt mod. Colectăm date folosind diverse tehnologii, cum ar fi cookie-urile.

 

 1. Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale

Datele dumneavoastră personale sunt procesate în diferite scopuri, în funcție de relația dumneavoastră cu noi.

În tabelele de mai jos sunt prezentate în detaliu scopurile și duratele de stocare a datelor.

Scopul prelucrării
Datele personale pe care le prelucrăm
Bază legală
Durata de stocare

Când acționați în calitate de vizitator al site-ului web sau de potențial cumpărător:

Scopul prelucrării
Datele personale pe care le prelucrăm
Bază legală
Durata de stocare
Când acționați în calitate de furnizor, prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru a ne conforma obligațiilor noastre contractuale și le stocăm timp de 5 ani de la data executării contractului sau de la sfârșitul colaborării noastre comerciale. În cazul unui litigiu, stocăm datele dumneavoastră personale până la emiterea deciziei finale de către autoritatea competentă.

Crearea unui profil este procesul de colectare și prelucrare a datelor personale ale unei persoane vizate, pe baza cărora se pregătește un profil al persoanei respective. Este o metodă de a vă oferi produse care ar putea să vi se pară interesante și care sunt adaptate intereselor dumneavoastră. Procesul de creare a unui profil va fi utilizat numai pe baza consimțământului dumneavoastră.

III. Transferul datelor personale

Nu vom transfera datele dumneavoastră personale către nicio parte terță, cu excepția următoarelor cazuri:
 • În cazul în care companiile asociate sau părțile terțe prestează servicii în numele nostru, de exemplu, oferă răspunsuri la solicitările dumneavoastră, livrează pachete și furnizează servicii clienților etc. Acestor companii le este interzisă utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât scopurile solicitate de noi sau de legislație. Astfel de companii includ, de exemplu, companii de distribuție, furnizori care trimit mesaje e-mail etc.
 • Datele dumneavoastră personale sunt partajate în cadrul companiei sau cu terțe părți pentru a garanta siguranța și securitatea clienților noștri, pentru a ne proteja drepturile și proprietatea în conformitate cu procedurile legale sau orice alte cazuri în cazul cărora credem (cu bună credință) că o astfel de dezvăluire este cerută de lege. Aceste terțe părți includ consultanți IT și financiari, consultanți legali externi etc.

Toți terții cărora le dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal sunt obligați să vă protejeze datele cu caracter personal printr-un contract separat. În plus, nicio terță parte nu are voie să utilizeze aceste date cu caracter personal în alte scopuri decât cele convenite contractual.

IV. Securitate, integritate și stocarea datelor

Securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră sunt extrem de importante pentru noi. Compania noastră ia măsurile tehnice, organizaționale și de siguranță fizică necesare pentru a vă proteja datele împotriva accesului, divulgării, utilizării sau modificării neautorizate.

Aceste măsuri includ:
 • actualizarea regulată a software-ului, hardware-ului și a aplicațiilor software,
 • educația angajaților,
 • examinarea și controlul procesatorilor contractuali și
 • protejarea în mod adecvat a locațiilor noastre comerciale.

Examinăm regulat procedurile noastre de siguranță pentru a evalua cele mai noi tehnologii și metode adecvate. În ciuda eforturilor noastre, nici o măsură de securitate nu este perfectă sau imposibil de ocolit; prin urmare, apelăm la înțelegerea dumneavoastră.

V. Drepturile dumneavoastră

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal, aveți acces la anumite drepturi. Pentru a le exercita, vă rugăm să ne contactați în scris.

Rețineți că este posibil să nu vă putem oferi anumite produse și servicii, dacă nu ne permiteți să colectăm datele dumneavoastră personale. În plus, unele dintre serviciile noastre nu vor putea lua în considerare interesele și preferințele dumneavoastră. De exemplu, nu putem încheia un contract cu dumneavoastră dacă nu ne furnizați o adresă de livrare, deoarece nu putem garanta livrarea produselor pe care le-ați comandat dacă nu avem adresa dumneavoastră.

Aveți la dispoziție următoarele drepturi:
 • Accesul la datele cu caracter personal: ne puteți cere să vă oferim informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și, dacă este cazul, ne puteți cere să vă oferim acces la datele dumneavoastră personale și la informațiile legate de prelucrare ( datele personale pe care le prelucrăm și proveniența acestora).
 • Corectarea datelor cu caracter personal: ne puteți cere să corectăm sau să modificăm datele dumneavoastră personale incomplete sau inexacte pe care le prelucrăm.
 • Restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal: ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (dacă, de exemplu, are loc verificarea corectitudinii sau a integrității datelor dumneavoastră cu caracter personal).
 • Ștergerea datelor cu caracter personal: ne puteți cere să ștergem datele dumneavoastră personale (nu putem șterge datele personale stocate în baza cerințelor legale sau în baza unei relații contractuale).
 • Extragerea datelor cu caracter personal: ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat folosind un formular structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat.
 • Retragerea consimțământului: în orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul legat de utilizarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm pe baza acestui consimțământ. Vă puteți retrage consimțământul folosind oricare dintre metodele prevăzute în prezenta Politică. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va avea consecințe negative; este posibil, totuși, ca din cauza retragerii consimțământului dumneavoastră, să nu vă mai putem oferi anumite servicii.
 • Obiecție la prelucrarea datelor cu caracter personal: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă această prelucrare se referă la scopuri de marketing direct sau la transferul datelor dumneavoastră personale către părți terțe în scopuri de marketing direct. Suplimentar, vă puteți opune și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă acestea sunt utilizate în scopuri de marketing direct folosind oferte adaptate sau individuale (așa-numita „creare de profil”). Puteți transmite obiecțiile dumneavoastră folosind oricare dintre metodele prevăzute în prezenta Politică.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a solicita înregistrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Vă vom pune la dispoziție o copie într-o formă structurată, utilizată în mod obișnuit și care poate fi citită în mod automat de sisteme informatice. Apoi, puteți redirecționa aceste date către alt procesor la alegere. Ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic, puteți solicita transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către alt procesator.

Dorim să vă informăm că, pentru a garanta o identificare corectă în cazul aplicării drepturilor legate de datele cu caracter personal, procesatorul vă poate cere să le furnizați date suplimentare și poate refuza să efectueze acțiunea solicitată numai dacă dovedește că nu vă poate identifica cu certitudine.

VI. Modificări aduse acestei Politici de confidențialitat

Ocazional, putem modifica această notificare pentru a o adapta la cele mai noi tehnologii, practici din industrie, cerințe legislative sau în alte scopuri. Pe platformele noastre digitale, vom publica versiunea aplicabilă a Politicii de confidențialitate. Vă recomandăm să examinați periodic Politica noastră de confidențialitate. Dacă legislația aplicabilă impune acest lucru, vă vom solicita consimțământul înainte de a efectua modificări.

Powered by Celestin SRL @ 2023 / Toate drepturile rezervate