www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
“Creșterea capacității de producție a tipografiei
S.C. TIPOGRAFIA CELESTIN S.R.L.”
S.C.TIPOGRAFIA CELESTIN S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava, str. Grigore Alexandru Ghica, nr.49A,
jud.Suceava, a finalizat proiectul “Creșterea capacității de producție a tipografiei SC TIPOGRAFIA CELESTIN
SRL”COD SMIS 116205, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de
finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de
Management și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
Valoarea totală a proiectului este de 4.163.754,76 lei din care asistenţa nerambursabilă este de
2.403.044,92 lei. Contribuția FEDR la finanțarea nerambursabilă este de 2.042.588,19 lei. Proiectul s-a derulat în
cadrul Programului Operațional Regional 2014 2020 și s-a implementat in locatia din str. Grigore Alexandru
Ghica, nr.49A, cat si in locatia din strada Mitocului nr.48 C, municipiul Suceava, jud.Suceava, pe o durata de 57
luni, incepand cu data de 20.03.2017.
Data finalizării proiectului: 30.11.2021.
Obiectivul general al proiectului a fost creșterea competitivității societății SC TIPOGRAFIA CELESTIN SRL, prin
achiziționarea de echipamente performante și software-uri inovative, acțiune care conducă la extinderea
capacitații de producție a unității actuale, la îmbunătățirea semnificativă a calității produselor oferite și, nu în
ultimul rând, la creșterea cifrei de afaceri și a cotei de piață.
Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:
Extinderea capacității de producție prin dotarea tipografiei cu următoarele active imobilizate corporale și
necorporale: server independent personalizat; imprimantă pentru obiecte; imprimantă pentru materiale
flexibile și suporturi rigide; linie expunere; mașină de confecționat tăvițe; mașină de făcut cutii flexibile;
mașină automată de laminat; mașină de broșat; mașină de ștanțat; mașină de cusut; mașină de adunat
(colator) cu stacker de eliminare; capsator; echipament de tăiat cu un singur cuțit la 3 laturi; imprimantă
digitală color (pentru volume mari); imprimantă digitală alb-negru; sistem de panouri solare; sistem de
management al culorii; software de operare pentru rețele complexe;
creșterea cifrei de afaceri cu minim 5% în anul 2 (anul 1 de operare a investiției) față de anul de bază 2016;
crearea unui loc de muncă nou.
Implementarea proiectului a avut ca scop principal, extinderea capacitatii de productie a unitatii actuale.
Rezultate in urma implementarii proiectului:
achizitionarea de echipamente si softuri inovative;
dezvoltarea unor procese si produse superioare;
crearea a 1 loc de munca nou.
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
SC TIPOGRAFIA CELESTIN SRL
Date de contact:Dnul.Avasiloaie Liviu - Cerestin, Tel: 0722/336.974
e-mail: celestin@tipografiacelestin.ro
Impactul investiției la nivelul localității constă în :
îmbunatatirea semnificativa a calitatii produselor oferite;
cresterea contributiei aduse la îmbunatatirea sectorului productiv si la dezvoltarea economiei locale;
crearea de locuri de mun noi.
Detalii suplimentare, se pot obține de la domnul Avasiloaie Liviu-Cerestin, telefon 0722/336.974
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României”
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, invităm vizitați
www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020